Абонаментна поддръжка

Услугата, която предлагаме е многокомпонентна и съобразена с различни обстоятелства при всеки конкретен клиент.
Основните дейности, които обхваща абонаментната поддръжка са:

 • Мониторинг на всички точки от инфраструктурата
 • Софтуерна и хардуерна профилактика
 • Организация на архивиране на данни
 • Антивирусна и антиспам защита
 • Консултации и съдействие при избор и интегриране на нови решения
 • Съдействие при решаване на текущи проблеми
 • Спешна реакция в рамките на броени часове при инциденти (за гр. София)
 • Осигуряване на оборотни компоненти и офис техника при нужда
 • Извънгаранционен сервиз
 • Доставка на компютърна техника и консумативи на преференциални цени

Защо Абонаментна поддръжка?

Формата, под която осъществяваме този тип компютърна поддръжка се нарича IT Outsourcing. В съвременния бизнес тази практиката е широко разпространена и предпочитана заради следните основни предимства:

 • значително по-ниски оперативни разходи от издръжката на ИТ отдел
 • управлението на ИТ отдел е трудно за мениджърите, които са далеч от тази сфера
 • възможност за фокусиране върху собствените бизнес процеси и цели
 • освобождаване на вътрешни ресурси, които могат да бъдат пренасочени и в резултат на това да се постигне по-голяма ефективност
 • при IT Outsourcing клиентът получава в пъти по-всеобхватна услуга от колкото би получил при същата инвестиция в собствен ИТ отдел
 • дългосрочното партньорство с външна фирма, основано на взаимно доверие, коректност и уважение е фактор за успех

За кого е подходяща услугата Абонаментна поддръжка?

Услугата е предназначена за малки и средни организации, които не разполагат с ИТ отдел или когато  той е в недостиг на човешки ресурс или компетентност. Сред нашите клиенти най-често са компаниите с 10-30 служителя, но също така имаме дългогодишен опит в обслужването на училища, медицински центрове, големи компании, държавни комисии и министерства.

Колко струва, как се формира цената?

Ориентировъчна ценова оферта можете да получите, като изпратите запитване за Абонаментна поддръжка. Конкретно предложение ще направим, след като проведем среща, на която ни запознаете в детайли с особеностите на вашата инфраструктура, работни процеси и приоритети.

Цената се определя на база прогнозен среден месечен ангажимент в часове. Вярваме, че това е най-честния метод за формиране на цената и за двете страни. Когато реалният ангажимент се окаже много по-голям или много по-малък от прогнозния, цената се предоговаря.

Защо сме наистина ефективни?

От създаването на  ITSolutions през 2005г. стратегията за развитие на компанията е основавана на стремеж за високо качество и ефективност на предлаганите услуги. Опорните точки на нашата стратегия, които ни правят различни и предпочитани са:

 • квалифицирани служители с морални устои и стремеж за перфекционизъм в работата
 • дългогодишен опит и участия в различни ИТ проекти
 • оборудвана сервизна база
 • склад за най-често дефектиращите компютърни компоненти
 • автопарк с различни по предназначение и възможности автомобили
 • мащабна информационна инфраструктура, способна да осигури разнообразни технологични ресурси
 • непоколебимо чувство за отговорност, справедливост, отзивчивост и човечност