Услуги

Повикване в случай на нужда

Експресна реакция след получаване на сигнал от Вас за неизправности в критични ситуации, причинени от срив във Вашата информационна инфраструктура.
Без сключване на абонаментен договор и без ангажименти от Ваша страна, “On Call ” е услуга, при която получавате подкрепа точно тогава, когато тя Ви е най-необходима. Така заплащате за поддръжка която реално получавате, без риск от неоправдани разходи.

Месечен абонамент

Системното прилагане на превантивни мерки гарантира в много голяма степен стабилното функциониране на информационната система и минимален риск от сривове.
Първата стъпка, заложена в тази услуга е обстойното запознаване с Вас и Вашия бизнес. Съвместно ще дефинираме ясна система за поддръжка с превантивен характер. Обикновено тя включва методи за архивиране на данни, политика по отношение на достъпа до тях, антивирусна защита, профилактика и наблюдение на информационната среда и др. Услугата е свързана с договор за абонаментен сервиз, което регламентира взаимоотношенията ни като добри бизнес-партньори.
Повече за прилаганите решения, можете да намерите в секция “Проекти”.