Решения

Мрежи

Окабеляване
Активно оборудване – конфигурация и инсталация
- Cat5, Cat5E, Cat6 кабели и розетки
- Оптични влакна
- Wireless 802.11 a,b,g
- CISCO; 3COM; Planet; D-Link; C-Net;SMC; Surecom; Repotec и др. по желание на клиента

Сървъри и решения

MS Windows© базирани
Сървърни платформи:
- Windows NT
- Windows 2000
- Windows 2003

Web сървъри и приложения:
- IIS
- ASP, ASPX

Мрежови решения:
- DNS
- DHCP
- Active Directory

Сървъри за бази данни:
- MSSQL

Пощенски сървъри:
- Exchange

Linux базирани
Сървърни платформи:
- Slackware
- Fedora
- Debian и др.

Web сървъри и приложения:
- Apache web server
- Apache core modules, mod_php, mod_perl etc.
- webmail
- wapmail

Мрежови решения:
- Bind DNS
- DHCP
- Samba
- NFS
- Firewalls

Сървъри за бази данни:
- MySQL
- PostgreSQL

Пощенски сървъри:
- Sendmail, Postfix и qmail
- SpamAssassin (Spam filter)
- ClamAV (Anti-virus filter)