Решения

Мрежи

Окабеляване
Активно оборудване – конфигурация и инсталация
– Cat5, Cat5E, Cat6 кабели и розетки
– Оптични влакна
– Wireless 802.11 a,b,g
– CISCO; 3COM; Planet; D-Link; C-Net;SMC; Surecom; Repotec и др. по желание на клиента

Сървъри и решения

MS Windows© базирани
Сървърни платформи:
– Windows NT
– Windows 2000
– Windows 2003

Web сървъри и приложения:
– IIS
– ASP, ASPX

Мрежови решения:
– DNS
– DHCP
– Active Directory

Сървъри за бази данни:
– MSSQL

Пощенски сървъри:
– Exchange

Linux базирани
Сървърни платформи:
– Slackware
– Fedora
– Debian и др.

Web сървъри и приложения:
– Apache web server
– Apache core modules, mod_php, mod_perl etc.
– webmail
– wapmail

Мрежови решения:
– Bind DNS
– DHCP
– Samba
– NFS
– Firewalls

Сървъри за бази данни:
– MySQL
– PostgreSQL

Пощенски сървъри:
– Sendmail, Postfix и qmail
– SpamAssassin (Spam filter)
– ClamAV (Anti-virus filter)